inicio - Publicacions - Informes - A situación da muller no limiar de 2020 (O presente informe é un documento de autor que non reflicte a opinión do CES nin a das organizacións que o compoñen)

A situación da muller no limiar de 2020 (O presente informe é un documento de autor que non reflicte a opinión do CES nin a das organizacións que o compoñen)

numero: 
01/2020
documento/s (en PDF): 
data de entrada: 
 21/06/2019  
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
 27/07/2020  
Portada informe da muller

estado: