inicio - Publicacions - Informes - Galicia na rede básica transeuropea de transporte de mercadorías. Retos estratéxicos de futuro.

Galicia na rede básica transeuropea de transporte de mercadorías. Retos estratéxicos de futuro.

data de entrada: 
28/01/2019
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
28/01/2019

estado: