inicio - Publicacions - Informes - Galicia na rede básica transeuropea de transporte de mercadorías. Retos estratéxicos de futuro.

Galicia na rede básica transeuropea de transporte de mercadorías. Retos estratéxicos de futuro.

numero: 
01/2019
documento/s (en PDF): 
data de entrada: 
 28/01/2019  
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
 11/02/2019  
Portada informe Corredor atlántico

estado: