inicio - Publicacions - Informes - Galicia 2030: unha dixitalización 4.0 para unha sociedade 5.0.

Galicia 2030: unha dixitalización 4.0 para unha sociedade 5.0.

numero: 
01/2022
documento/s (en PDF): 
data de entrada: 
 13/07/2021  
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
 22/09/2022  

estado: