inicio - Publicacions - Informes - Análise, balance e proposta sobre incendios forestais: medidas preventivas, aproveitamento da biomasa residual e outras

Análise, balance e proposta sobre incendios forestais: medidas preventivas, aproveitamento da biomasa residual e outras

numero: 
02/2005
data de entrada: 
 17/12/2004  
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
 08/07/2005  

estado: