inicio - Publicacions - Informes - Análise, balance e proposta sobre incendios forestais: medidas preventivas, aproveitamento da biomasa residual e outras

Análise, balance e proposta sobre incendios forestais: medidas preventivas, aproveitamento da biomasa residual e outras

numero: 
02/2005
data de entrada: 
17/12/2004
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
08/07/2005

estado: