inicio - Publicacions - Informes - As áreas funcionais de Galicia: Área Funcional de Ourense e Verín

As áreas funcionais de Galicia: Área Funcional de Ourense e Verín

numero: 
03/2004
data de entrada: 
14/12/1998
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
23/02/2004

estado: