inicio - Publicacions - Informes - As áreas funcionais de Galicia: Área Funcional de Ourense e Verín

As áreas funcionais de Galicia: Área Funcional de Ourense e Verín

numero: 
03/2004
data de entrada: 
 14/12/1998  
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
 23/02/2004  

estado: