inicio - Publicacions - Informes - As áreas funcionais de Galicia: Área Funcional de Monforte e O Barco

As áreas funcionais de Galicia: Área Funcional de Monforte e O Barco

numero: 
02/2004
data de entrada: 
14/12/1998
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
06/02/2004

estado: