inicio - Publicacions - Informes - As Áreas Funcionais de Galicia: Área Funcional de Lalín

As Áreas Funcionais de Galicia: Área Funcional de Lalín

numero: 
01/2006
data de entrada: 
 14/12/1998  
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
 06/02/2006  

estado: