inicio - Publicacions - Informes - As Áreas Funcionais de Galicia: Área Funcional da Coruña

As Áreas Funcionais de Galicia: Área Funcional da Coruña

numero: 
01/2008
data de entrada: 
 14/12/1998  
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
 09/05/2008  

estado: