inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se desenvolve no relativo á Renda de Integración Social de Galicia e ás Axudas para situacións de emerxencia social a Lei 9/1991, do 2 de outubro, de medidas básicas para a inserción social

Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se desenvolve no relativo á Renda de Integración Social de Galicia e ás Axudas para situacións de emerxencia social a Lei 9/1991, do 2 de outubro, de medidas básicas para a inserción social

numero: 
04/1999
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 12/11/1999  
solicitude: 
Consellería de Sanidade e Servicios Sociais
aprobación: 
 10/12/1999  
votos particulares: 
<p> &nbsp;1 voto particular emitido pola CIG </p>