inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se aproba o Regulamento que establece as normas marco sobre protección contra a contaminación acústica

Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se aproba o Regulamento que establece as normas marco sobre protección contra a contaminación acústica

numero: 
05/2001
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 13/06/2001  
solicitude: 
Consellería de Medio Ambiente
aprobación: 
 19/07/2001