inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de taxas, prezos, canons e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de taxas, prezos, canons e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia

numero: 
05/2002
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 01/07/2002  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 24/07/2002