inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o Anteproxecto de Lei de Rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Ditame sobre o Anteproxecto de Lei de Rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Ditame Rehabilitacion
numero: 
01/2018
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 05/11/2018  
solicitude: 
Presidencia
aprobación: 
 12/12/2018