inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o Anteproxecto de Lei de Rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Ditame sobre o Anteproxecto de Lei de Rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Ditame Rehabilitacion
numero: 
01/2018
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
05/11/2018
solicitude: 
Presidencia
aprobación: 
12/12/2018