inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de regulación do imposto sobre sucesións e doazóns de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de regulación do imposto sobre sucesións e doazóns de Galicia

numero: 
02/2008

estado:

entrada: 
 14/02/2008  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 18/04/2008