inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de protección da paisaxe de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de protección da paisaxe de Galicia

numero: 
01/2008

estado:

entrada: 
 18/12/2007  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 14/03/2008  
cadro comparado: