inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de promoción e defensa da calidade agroalimentaria de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de promoción e defensa da calidade agroalimentaria de Galicia

numero: 
05/2003
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 18/11/2003  
solicitude: 
Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural
aprobación: 
 29/12/2003