inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o Anteproxecto de Lei de museos e outros centros museísticos de Galicia

Ditame sobre o Anteproxecto de Lei de museos e outros centros museísticos de Galicia

Portada ditame museos
numero: 
06/2019
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 24/10/2019  
solicitude: 
Presidencia
aprobación: 
 21/11/2019