inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de mobilidade de terras

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de mobilidade de terras

numero: 
03/2011

estado:

entrada: 
21/02/2011
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
29/04/2011