inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de inclusión social de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de inclusión social de Galicia

numero: 
05/2012

estado:

entrada: 
 29/03/2012  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 30/04/2012  
cadro comparado: