inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia

numero: 
04/2012

estado:

entrada: 
 23/02/2012  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 23/04/2012