inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de estradas de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de estradas de Galicia

numero: 
06/2012

estado:

entrada: 
20/07/2012
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
12/12/2012