inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei do emprendemento e da competitividade económica de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei do emprendemento e da competitividade económica de Galicia

numero: 
05/2013

estado:

entrada: 
 10/06/2013  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 11/07/2013  
cadro comparado: