inicio - Procesos selectivos Lei 20/2021 do 28 de decembro

Procesos selectivos Lei 20/2021 do 28 de decembro

No DOG nº 246, de 28 de decembro, publícase o anuncio aprobación das convocatorias dos procesos selectivos extraordinarios para a redución da temporalidade no emprego público do consello económico e social de Galicia (CES Galicia) derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, así como da Lei 5/2022, do 21 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, relativas a:

  • 1 praza do grupo 1: dirección do Centro de Documentación e Apoio ao consello (concurso-oposición).
  • 1 praza do grupo 1: dirección do Departamento de Xestión (concurso).
  • 1 praza do grupo 4: administrativo, técnico auxiliar en informática (concurso).

O prazo de presentación de instancias será de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do dezaseis (16) de xaneiro do 2023.

No seguintes documentos atópanse as convocatorias aprobadas pola comisión permanente do CES Galicia e negociadas co representante dos traballadores.