inicio - Novas
 22/11/2021  

A Comisión sectorial nº 4 xa está a traballar na Memoria socioeconómica Galicia 2021

CS-4, sesión 12/21

Propostas de mellora, novas estatísticas, actualización de fontes, replantexamento de algúns apartados, enfoques novedosos para outros eidos da realidade socioeconómica de Galicia… A Comisión sectorial nº 4, Memoria socioeconómica de Galicia, xa está a traballar na redacción do documento que recollerá a realidade deste 2021 e comezou o seu labor con varias sesións (na imaxe, a 12/21) para consensuar as novidades que se incorporarán e o método de traballo para estes vindeiros meses.

Coas aportacións de todos os membros da comisión, agárdase que a nova memoria incorpore esas melloras e resulte aínda máis útil como documento que reflicta a situación de Galicia nos eidos económicos e sociais e permita unhas consideracións axeitadas.

 18/11/2021  

Rexistradas máis de 1.200 descargas de traballos desde a web do CES

publicacións

Nas últimas tres semanas, o CES rexistrou máis de 1.200 descargas dos distintos traballos publicados desde a súa web. Desde que o 24 de outubro implementouse un sistema de conteo e rexistro das descargas, a posibilidade de acceder aos informes, ditames, memorias socioeconómicas e á serie “Cadernos” foi utilizada para descargar un total de 1.263 arquivos. Gracias a este novo contador, o Consello pode constatar o interese que as súas distintas publicacións manteñen entre os usuarios.

Lembramos que calquera cidadán pode acceder ao texto completo de todos os traballos publicados polo CES desde a web: empregue o buscador para localizar as publicacións editadas polo CES, segundo tipo ou ano, e descargalas a texto completo, en formato pdf.

 10/11/2021  

O profesor Xosé Henrique Vázquez amosa á Comisión sectorial nº 1 a situación do informe “Galicia 2030: unha dixitalización 4.0 para una sociedade 5.0”

CS1, sesión 14-21

Avanza o traballo de redacción do informe “Galicia 2030: unha dixitalización 4.0 para una sociedade 5.0” que está a elaborar o CES. O profesor da Universidade de Vigo Xosé Henrique Vázquez, encargado da elaboración do documento inicial, presentou hoxe nunha sesión da Comisión sectorial nº 1 o estado actual do documento. Entre outros aspectos, Vázquez comentou a prantexamento global do estudo, os seus obxectivos, a estructura do informe e os contidos que incluirá.

 09/11/2021  

Xornada sobre o futuro do medio rural, o vindeiro 26 de novembro

mundo rural

O CES organiza unha xornada sobre o campo galego que, baixo o título “O medio rural, unha alternativa de futuro”, terá lugar o vindeiro 26 de novembro na sede do organismo. A través dunha fórmula mixta presencial e telemática, o Consello vai reunir a expertos de diferentes eidos para facer unha completa análise das diferentes facianas que ten a vida agraria, a súa importancia para o desenvolvemento e a conservación do territorio ou os retos das novas realidades socioeconómicas.

Logo dunha intervención inicial a cargo da directora da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, as ponencias agruparanse en tres bloques adicados ao sectores produtivos (en particular, ao leite, a carne, o viño e produción forestal), ao papel da muller no mundo rural e á importancia dos fondos europeos neste medio, os retos e as posibilidades.

 09/11/2021  

Declaración institucional de apoio á economía social de Galicia

economía social

O Pleno do CES fai público un texto sobre un sector económico en crecemento que ten como valor fundamental a primacía das persoas e do obxecto social

O Consello Económico e Social de Galicia reclama o apoio activo das diferentes administracións pola economía social e unha aposta clara das institucións públicas por este sector económico, que é un actor fundamental na sociedade actual. O Pleno do CES aprobou na súa sesión de onte, por unanimidade, un pronunciamento en defensa da economía social, un grupo de actividades que prima ás persoas e a gobernanza democrática e participativa, a conxunción dos intereses das persoas usuarias e do interese xeral e a defensa e aplicación dos principios de solidariedade e responsabilidade.

 05/11/2021  

O CES participa nas reunións dos comités de seguimento dos fondos europeos de cohesión 2021-2027

fondos de cohesión

As xuntanzas de programación do PO FEDER Galicia e do PO FSE+ Galicia 2021-2017 celebráronse na sede do organismo en Santiago

O Consello Económico e Social de Galicia participou, a través do seu gabinete técnico, nas reunións de programación dos programas operativos dos fondos europeos da política de cohesión do período 2021-2027, que se celebraron estes días na sede deste organismo. En concreto, tiveron lugar xuntanzas sobre a programación do PO FEDER Galicia e do PO FSE+ para eses anos.

Páxinas