inicio - Novas
Bruselas 2017

O Consello Económico e Social de Galicia participou onte, no marco da Rede Trasnacional Atlántica (RTA), na presentación en Bruxelas dun informe sobre as debilidades da implementación da Estratexia Atlántica da Comisión Europea que alerta sobre o baixo grao de coñecemento e a ausencia de financiamento dese programa europeo.

alianza industrial
O Pleno do Consello Económico e Social de Galicia aprobou hoxe, por unanimidade, o informe "Por unha alianza no sector industrial galego", elaborado a iniciativa propia.
presidentes

O CES de Galicia, representado pola súa presidenta, Corina Porro, e mais o seu secretario xeral, Juan José Gallego, participou os días 23 e 24 de novembro no encontró anual que manteñen os Consellos Económicos e Socias autonómicos españoles e o CES do Estado, que este ano tivo lugar en Murcia e Cartagena, organizado polo CES desa comunidade.

Corina Porro

Comparencia da presidenta na Comisión de Orzamentos do Parlamento

Presentación xornada Vigo

Xornada sobre retos e tendencias no sector industrial celebrada en Vigo

industria

Enmarcada na iniciativa Por unha alianza no sector industrial gallego, o vindeiro martes 31 de outubro celebrarase en Vigo o xornada "Tendencias sectoriais e retos comúns na industria galega", evento organizado polo CES-Galicia coa colaboración do Consorcio da Zona Franca de Vigo e mais o Igape.

Sesión constitutiva Observatorio Galego de Dinamización Demográfica

A sala do Pleno do Consello Económico e Social de Galicia acolleu a sesión constitutiva do Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, que terá a súa sede neste organismo.

Corina Porro, cos seus homólogos en Nantes

Galicia participa na reunión do Comité de Orientacións da RTA celebrada en Nantes

Participantes AT 1

Preto dun cento de interlocutores sociais participarán esta vindeira semana nas reunións de traballo convocadas polo Consello Económico e Social de Galicia dentro da iniciativa “Por unha alianza no sector industrial galego” que lidera o organismo consultivo.

A economía galega continuou en 2016 coa súa senda expansiva ao acadar tres trimestres consecutivos con taxas de variación interanuais superiores ao 3%.

Páxinas