inicio - Novas
 06/06/2023  

REUNIÓN DOS CES ESPAÑOS DA RTA PARA ANALIZAR A EUROREXIÓN ATLÁNTICA

Reunión CES Os CES de Andalucía, Castela e León, Galicia, Extremadura, País Vasco reuníronse para analizar os acordos adoptados na asamblea do CPMR (Comisión Arco Atlántico) que afectan á RTE-T e a mellora da cooperación atlántica hacia unha macrorexión atlántica.
 25/05/2023  

O CES GALICIA ESCENARIO ELEXIDO PARA A SINATURA DO CONVENIO DE CREACIÓN DE CONSUMES

O Consello Económico e Social de Galicia, como espazo de debate dos diversos axentes sociais, foi o lugar elexido para o acto de constitución de ConsumES.
 15/05/2023  

O CES presenta na Universidade da Coruña o seu informe sobre o sector enerxético galego

presentación Coruña públco

Coa presencia do reitor, Julio Abalde, do presidente do CES, Agustín Hernández, e do equipo investigador, dirixido polo profesor Fernando de Llano, a Universidade da Coruña foi o esceario da presentación pública do informe do Consello sobre o sector enerxétio galego, recentemente aprobado polo Pleno do organismo.

 05/05/2023  

O CES Galicia participa nunha reunión co Comisionado do Goberno para o Corredor Atlántico durante o encontro anual dos CES españois en Bilbao

 Encuentro Bilbao 2023

Bilbao foi o esceario do encontro anual dos CES españois, que se celebrou os días 4 e 5 de maio e que contou coa partición do CES Galicia, representados polo seu presidente e mais o secretario xeral. A reunión serviu para intercambiar experiencias entre os distintos organismos e debatir sobre as posibilidades de colaboracións, o futuro dos Consellos e o seu papel na sociedade. O acto estivo presidido polo presidente do CES de España, Antón Costas, e foi organizado polo CES do País Vasco como anfitrión.

 04/05/2023  

O Pleno do CES Galicia aproba o ditame sobre a lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia

Ditame igualdade

O Pleno do 28 de abril o CES Galicia ven de aprobar o ditame sobre a lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia, anteproxecto con 209 artigos, 3 disposicións adicionais, 1 disposición transitoria, 1 disposición derrogatoria e 3 disposicións derradeiras.

 04/05/2023  

O CES Galicia presenta a Memoria de Actividades do 2022

actividades 2022

Un incremento orzamentario de preto do 4% permitiu ao CES de Galicia reforzar a súa actividade no exercicio 2022, que se recolle na Memoria de actividades do organismo. Ademáis da Memoria socioeconómica, o Consello puxo en marcha a elaboración de catro informes e aprobou catro ditames sobre anteproxectos de lei solicitados pola Xunta. A maiores, o Pleno respaldou a publicación de nove manifestos e comparecencias sobre distintas cuestíóns de actualidade. Neste ano fíxose máis intensa a actividade institucional, con 25 actuacións en distintos organismos e a presenza institucional do Consello en máis de 50 actos. Pola súa banda, os órganos colexiados do CES celebraron 52 reunións para a aprobación dos distintos traballos.

Páxinas