inicio - Novas - O comité de seguimento rexional do plan estratéxico da política agrícola común 2023-2027 (PEPAC) aproba a proposta de ditame

O comité de seguimento rexional do plan estratéxico da política agrícola común 2023-2027 (PEPAC) aproba a proposta de ditame

 03/03/2023  
O comité de seguimento rexional do plan estratéxico da política agrícola común 2023-2027 (PEPAC), do que forma parte o CES Galicia aprobou a proposta de ditame en relación cos criterios de selección para as intervencións agroambientais 65012 (compromisos de cultivos sostibles), 65013 (compromisos de fomento e xestión sostible de pastos), 65014 (apicultura para a biodiversidade), 6503 (axuda para a adopción e mantemento de prácticas e métodos de agricultura ecolóxica) e 65051 (axuda para a conservación e para o uso e desenrolo sostibles dos recursos enerxéticos na agricultura SIGC) do plan estratéxico da PAC 2023-2027.