inicio - Novas - O CES Galicia amosa a súa preocupación polos problemas que está a xerar a aplicación da lei 8/2021 de 2 de xuño

O CES Galicia amosa a súa preocupación polos problemas que está a xerar a aplicación da lei 8/2021 de 2 de xuño

 18/11/2022  

A comisión permanente do CES Galicia, logo das inquedanzas trasladadas polos representantes de Unión de consumidores de Galicia e Fademga, sobre a problemática que está a xerar a aplicación da lei 8/2021, de 2 de xuño, pola que se pola que se reforma a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, manifesta a súa preocupación e acordou trasladar a mesma á presidencia do CES España (que ditaminou a lei no seu día) e á conselleira de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia.

A reforma suprime a declaración de incapacidade e céntrase na provisión dos apoios necesarios que unha persoa con discapacidade poida precisar «para o adecuado exercicio da súa capacidade xurídica», coa «finalidade (de) permitir o desenvolvemento pleno da súa personalidade e a súa desenvolvemento xurídico en condicións de igualdade» (art. 249 CC), sen prexuízo da adopción de salvagárdalas oportunas para asegurar que o exercicio das medidas de apoio acomódase aos criterios legais, e en particular, que atenda á vontade, desexos e preferencias da persoa que as requira. Conseguintemente, o anterior réxime de garda legal (tutela e a curatela), para quen precisa o apoio de modo continuado, foi substituído pola curatela, cuxo contido e extensión debe ser precisado pola resolución xudicial que a acorde «en harmonía coa situación e circunstancias da persoa con discapacidade e coas súas necesidades de apoio» (parágrafo 5 do art. 250 CC).

Con todo, a aplicación práctica desta reforma está a ter unhas consecuencias na vida das persoas con discapacidade que teñen recoñecida unha incapacidade e ás súas familias, pois existe un risco de que os efectos xurídicos que conleva a incapacidade pérdanse pola remisión que fan outras leis ao termo “incapaz”, ou á “incapacidade declarada xudicialmente” ou ao termo “tutela” ou “titor”, sempre que non se adapten estas normas á reforma do Código Civil.